Bronnen (Overheid)

Uitleg van de rijksoverheid over de nieuwe regels, 30 juni 2017:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/30/betere-aanpak-drugsgebruik-in-het-verkeer

Antwoorden van de rijksoverheid op vragen over drugs in het verkeer:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/drugs-in-het-verkeer

De gewijzigde Wegenverkeerswet die sinds 1 juli 2017 van kracht is:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-529.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *