Month: October 2017

Bronnen (Overheid)

Uitleg van de rijksoverheid over de nieuwe regels, 30 juni 2017: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/30/betere-aanpak-drugsgebruik-in-het-verkeer Antwoorden van de rijksoverheid op vragen over drugs in het verkeer: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/drugs-in-het-verkeer De gewijzigde Wegenverkeerswet die sinds 1 juli 2017 van kracht is: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-529.html